BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

BIỂU MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Lượt xem:

BIEU MAU TONG HOP MAU BAO CAO THANH TICH [...]
HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

HƯỚNG DẪN KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

Lượt xem:

HUONG DAN KIEM DIEM TO CHUC DANG, CAN BO LANH DAO QUAN LY VA DANG VIEN [...]
HƯỚNG 16-2018 VỀ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

HƯỚNG 16-2018 VỀ PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN

Lượt xem:

[...]
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học [...]