Thành tích

Thành tích

Lượt xem:

TT Họ và tên Lớp Năm học Giải 1 Cao Xuân Thanh 12CV 1996-1997 KK 2 Nguyễn Thị Ngọc Bích 11CV 1997-1998 KK 3 Võ Thị Kim Ánh 12CV 1998-1999 3 4 Hoàng Thị Kim Hương 12CV 1999-2000 KK 5 Hồ Thị Thanh Nhàn 12A5 2001-2002 3 6 Lưu Thị Phương Trang 12CV 2001-2002 KK 7 Hà Thị Phương Thảo 11CV 2002-2003 KK 8 Lê Bá Trọng 11A4 2002-2003 [...]
Giới thiệu

Giới thiệu

Lượt xem:

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của ngôi trường mang tên danh nhân văn hóa thế giới – Đại Thi hào dân tộc Nguyễn Du, 15 năm qua đội ngũ giáo viên của tổ không ngừng phát triển chất lượng và số lượng. Các thành viên trong tố luôn phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức và  [...]