Giới thiệu

Giới thiệu

Lượt xem:

Là tập thể đoàn kết, luôn hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ; đạt danh hiệu Lao động Xuất sắc nhiều năm, nhiều giải cao trong các cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp tỉnh, 48 giải HSG Quốc gia, 5 giải HSG Quốc gia Máy tính cầm tay và nhiều giải HSG Olympic, học sinh [...]