CÁC VĂN BẢN CỦA UBKT ĐẢNG ỦY

CÁC VĂN BẢN CỦA UBKT ĐẢNG ỦY

Lượt xem:

MẪU QĐ, KH, BC, KL KIỂM TRA CÁC CHI BỘ VÀ CÁ NHÂN MẪU KIỂM TRA DẤU HIỆU VI PHẠM ĐẢNG ỦY KHỐI HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIÁM SÁT QUY CHẾ GIÁM SÁT TRONG ĐẢNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA KE HOẠCH KT-GS CỦA UBKT ĐẢNG ỦY NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH KT-GS CỦA ĐẢNG ỦY NĂM 2016 CHƯƠNG TRÌNH KT-GS CỦA ĐẢNG ỦY [...]
ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2010

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2010

Lượt xem:

1. Nguyễn Văn Tư, Phó Bí thư Đảng ủy   – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 2. Phạm Thị Thanh Mai                              – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy 3. Ngô Thị Lệ Hương                                  – Ủy viên UBKT Đảng ủy [...]