Công đoàn

Công đoàn trường THPT Chuyên Nguyễn Du luôn năng động, sáng tạo trong việc tổ chức, triển khai các cuộc vận động lớn, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, môi trường sư phạm lành mạnh, phát huy dân chủ, đề xuất các nội dung thi đua phù hợp, thực sự là mái ấm của cán bộ – công chức nhà trường.

Tổ chức Công đoàn nhà trường liên tục được công nhận vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, được LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk tặng nhiều Bằng khen; Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong các năm: 1998, 2001, 2003, 2004, 2007, 2010 và Bằng khen về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Kỷ cương–Tình thương–Trách nhiệm” trong năm 2004.

Năm 2005, được Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Cờ Thi đua xuất sắc trong Phong trào xây dựng “Đời sống văn hóa cơ sở ” 5 năm (2001 – 2005).
Năm 2006 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Dạy tốt – Học tốt.
Năm 2010 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” giai đoạn 2005 – 2010.

 

 Đoàn viên Công đoàn biểu diễn văn nghệ
trong Lễ Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba