SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin
Loại tập tin
Dung lượng -1
Ngày chia sẻ 31/08/2017
Lượt xem 1822
Lượt tải 737
Xem tài liệu Xem Online
Tải về
 KẾT QUẢ SKKN CẤP SỞ NĂM 2015

TT TÊN ĐỀ TÀI SKKN HỌ VÀ TÊN MÔN XẾP
LOẠI
1 Tích hợp kiến thức môn Lịch sử trong bồi dưỡng HSG chuyên đề địa lý dân cư Việt Nam Phạm Thị Thanh Mai Địa lý B
2 Rèn luyện kỹ năng tư duy qua các dạng câu hỏi lý thuyết luyện thi HSG Địa lí Lê Thị Phượng Địa lý C
3 Đổi mới phương pháp thảo luận nhóm kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát huy tính sáng tạo và chủ độngk cho học sinh qua các bài giảng môn giáo dục công dân lớp 11 hiện nay Đậu Thị Thu Thủy GDCD B
4 Hệ thống hóa các thí nghiệm hóa học lớp 10 Phan Thị Xuân Hoa Hóa học C
5 Một số chuyên đề hóa hữu cơ theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh chuyên Lê Na Hóa học B
6 Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh trong giảng dạy bộ môn hóa học ở trường THPT Nguyễn Thị Phương Trang Hóa học C
7 Tìm hiểu một số vấn đề về dạng hình học phân tử Thái Thị Thu Hiền Hóa học C
8 Phương pháp giải nhanh bài toán hóa học – phương pháp bảo toàn điện tích Trần Thị Ba Hóa học C
9 Phâ n dạng bài tập chương điện ly Quách Triết Giang Hóa học C
10 Sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh ảnh lịch sử trong giảng dạy học bài 9 « Cách mạng tháng mười Nga năm 1971 » lịch sử 11 (chương trình chuẩn) Lê Thị Vân Anh Lịch sử C
11 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi môn Văn Đặng Thị Thu Cúc Ngữ văn B
12 Một hướng tiếp cận văn học lãng mạn Ngô Thị Triều Châu Ngữ văn B
13 Giúp học sinh khám phá tình huống nhận thức trong tác phẩm «  Chiếc thuyền ngoài xa » Nguyễn Thị Thu Hiền Ngữ văn C
14 Khai thác chi tiết nghệ thuật qua truyện ngắn « Chí phèo» của Nam Cao Đào Thị Liên Ngữ văn C
15 Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường THPT Chuyên Nguyễn Du Lê Văn Thái Quản lý A
16 Khai thác hiệu quả kiến thức sinh thái theo hướng qui luật khi giảng dạy phần sinh thái học cấp THPT Phạm Ngôn Sinh học C
17 Xây dựng, sử dụng bản đồ tư duy để ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 10 Lê Thị Thanh Nga Sinh học C
18 Vận dụng phương pháp giải toán di truyền quần thể vào bài toán di truyền menđen Nguyễn Văn Tân Sinh học C
19 Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn sinh học cho học sinh ở trường THPT Tưởng Ngọc Thục Uyên Sinh học B
20 Nghiên cứu hiệu quả hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho vận động viên nữ chạy 400m Phan Công Thắng Thể dục C
21 Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ thuật chuyền bóng cao tay cho học sinh trường PTTH Chuyên Nguyễn Du Đặng Trung Hiếu Thể dục B
22 An investigation into the effects of warm-up activities to teach reading texts to 10th graders at Nguyen Du gifted high school in BMT city Ngô Thị Lệ Hương Tiếng Anh C
23 Intergrating ITC into English teaching : the perception of Vietnamese female teachers at Nguyen Du gifted high school Phạm Thị Như Trang Tiếng Anh B
24 Som tactics for writing letters Phan Đức Vỹ An Tiếng Anh C
25 The application of useful strategies to answer different types of reading questions : the case in a high school for gifted students Võ Thị Thanh Thảo Tiếng Anh C
26 Enseingement de la communication à travers des expressions imagées Võ Thị Hoài Trang Tiếng Pháp B
27 Comment améliorer la compétence de l’expression orale des élèves Võ Văn Cần Tiếng Pháp A
28 Exploitation des types d’exercices dans l’enseignement de la compréhension écrite Nguyễn Thị Hải Hòa Tiếng Pháp B
29 Tìm hiểu một số dạng bài tập của phương pháp qui hoạch động trong tin học Phạm Công Tuấn Tin học C
30 Tạo test chấm bài tự động trong ôn luyện vá thi chọn học sinh giỏi môn tin học THCS và THPT Lê Quang Nhân Tin học C
31 Một cách giải trình ẩn Dương Văn Đức Toán C
32 Một số ứng dụng tầm vị tự Nguyễn Văn Quang Toán C
33 Toán học trong vật lý Nguyễn Thị Xuân Thu Vật lý B
34 Sử dụng phương pháp ảnh điện giải một số bài toán tĩnh điện Nguyễn Công Hoan Vật lý B
35 Nâng cao hiệu quả giảng dạy chương « Điện tích – điện trường » Nguyễn Ngọc Thái Vật lý B
36 Vấn đề vận dụng kiến thức vật lý vòa thực tế đời sống của học sinh hiện nay : thực trạng và giải pháp Trần Thị Bích Phượng Vật lý A
37 Hướng dẫn học sinh chuyên vật lý áp dụng mind map hệ thống hóa kiến thứcchương « Điện tích – điện trường » Lại Thùy Phương Vật lý B

                

KẾT QUẢ CHẤM SKKN CẤP SỞ NĂM 2012

TT TÊN SKKN TÁC GIẢ MÔN GIẢI
1  Improve Reading skill  Phạm Thị Xuân Thảo Anh C
2  THE USE OF TEACHING-LEARNING   CYCLE TO IMPROVE STUDENTS AT NGUYEN DU SPECIALIZED UPPER SECONDARY SCHOOL IN WRITING PROCEDURE  Võ Thị Thanh Thảo Anh C
3  TEACHING WEAK FORMS TO THE TEN TH GRADERS AT NGUYEN DU  SPECIALIZED SCHOOL  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Anh B
4  COMMENT ENSEIGNER LA GRAMMAIRE DANS UN COURS DE LANGUE ÉTRANGÈRE  Bùi Thị Lưu Pháp B
5  Một số nhầm lẫn tiếng Anh khi học tiếng Pháp đối với các Mn học sinh học hai ngoại ngữ  Phan Thị Thùy Trang Pháp C
6  TECHNIQUE D’ECRIRE UNE DISSERTATION  Võ Văn Cần Pháp B
7  Sử dụng hoạt đồng trò chơi để cải thiện kỹ năng diễn đạt nói  Võ Thị Hoài Trang Pháp C
8  Sử dụng bản đồ tư duy vào dạy học môn DGCD  Nguyễn Xuân Dũng GDCD A
9  Bài tập cho học sinh chuyên hóa phần kim loại  Nguyễn T. Phương Trang Hóa A
10  Hóa học với cuộc sống  Trần Văn Dũng Hóa A
11  Sử dụng bài tập hóa học vô cơ trong bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường  THPT  Thái Thị Thu Hiền Hóa B
12  Danh pháp hợp chất hữu cơ  Đinh văn Long Hóa C
13  Bài tập về sắt và hợp chất của sắt  Trần Thị Ba Hóa B
14  Một số bài tập rèn luyện tư duy định hướng cho HSG lớp 10  Lê Na Hóa B
15  Xây dựng chương trình toán hỗ trợ cho các lớp chuyên Vật lý  Nguyễn Ngọc Thái B
16  Hướng dẫn học sinh giải bài toán mạch dao động điện tử  Nguyễn Công Hoan B
17  Suy luận trong giải toán quang hình Vật lý 11  Trần Đình Lợi B
18  Hướng dẫn học sinh chuyên Vật lý áp dụng Mindmap hệ thống hóa kiến thức  Lại Thùy Phương C
19  Khai thác kênh hình và nội dung SGK Sinh học 11- Nâng cao để bồi dưỡng HSG  Nguyễn Văn Tân Sinh C
20  Khai thác một số dạng toán hay và khó bồi dưỡng HSG môn sinh học bậc THPT  Tưởng Ngọc Thục Uyên Sinh B
21  Khai thác hiệu quả kiến thức di truyền học vào giảng dạy tiến hóa sinh học 12-Nâng cao  Phạm Ngôn Sinh B
22  Khai thác, sử dụng kênh hình SGK Lịch sử 10 vào dạy phần lịch sử thế giới Cổ-Trung đại  Mai Thanh Sơn Sử B
23  Sưu tầm, biên tập và sử dụng tài liệu trực quan trong việc giảng dạy môn Lịch sử 10-phần Lịch sử thế giới Cổ đại  Trần Thị Hiệp Sử C
24  Giáo dục truyền thống yêu nước cho HS qua dạy học khóa trình lịch sử Việt Nam 1945-1954  Trần Thị Hà Sử C
25  Một số phương pháp để dạy tốt môn  điền kinh: Nhảy cao kiểu nằm nghiêng  Đặng Trung Hiếu Thể dục C
26  Sử dụng phương pháp thử sai để giải một số bài toán trong tin học  Phạm Công Tuấn Tin C
27  Một số ứng dụng của tính chất đơn điệu của hàm số trong toán phổ thông và bồi dưỡng HSG  Hồ Thắng Toán A
28  Dùng công cụ số phức để nghiên cứu hình học phẳng  Mai Đức Thanh Toán A
29  Dùng sai phân để giải bài toán phương trình hàm  Nguyễn Lưỡng Toán A
30  Hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự kế thừa truyền thống trong thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng tám  Đặng Thị Thu Cúc Văn C
31  Vai trò của GV CN trong công tác giáo dục đạo đức HS  Trần Quốc Thiệp QL C

                       KẾT QUẢ XẾP LOẠI GAĐT CẤP SỞ  NĂM 2012

                    KẾT QUẢ XẾP LOẠI SKKN CẤP SỞ NĂM 2011
 

1

Nâng cao hiệu quả giảng dạy bài ‘Chuyển động phẳng của vật rắn’ lớp 12 chuyên Lý  Nguyễn Ngọc Thái

Tốt

2

Tìm hiểu E.learning và Moodle để xây dựng hệ thống học tập trực tuyến trong trường phổ thông  Lê Quang Nhân

Khá

3

Sử dụng phương pháp quy hoạch động để giải một số bài toán trong Tin học  Phạm Công Tuấn

Khá

4

Xây dựng hệ thống bài tập Hóa học vô cơ phần Phi kim cho HS chuyên Hóa  Nguyễn Thị Phương  Trang

Khá

5

Sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học Lịch sử  Huỳnh Thị Kim Huệ

Khá

6

Phân loại các dạng bài toán điện xoay chiều và hướng dẫn giải  Trần Thị Bích Phượng

Khá

7

Một góc nhìn về đặc điểm thơ Nguyễn Bính  Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Khá

8

Giáo viên chủ nhiệm trong việc góp phần khắc phục bệnh vô cảm ở lứa tuổi học đường  Ngô Thị Triều Châu

Khá

9

Tổ chức hướng dẫn cho HS trường chuyên làm quen với nghiên cứu khoa học  Nguyễn Văn Tư

Khá

10

Một số biện pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG trường THPT chuyên Nguyễn Du  Phạm Đăng Khoa

Khá

11

Một số ứng dụng của các bài toán liên quan đến điều kiện nhiều điểm thẳng hàng, đồng phẳng bằng công cụ Vectơ  Hồ Thắng

Khá

12

Sử dụng phương pháp Graph dạy bài “Cân bằng nội môi” Sinh học 11 nâng cao  Nguyễn Văn Tân

TB

13

Giải nhanh các bài toán trắc nghiệm sinh học  Nguyễn Thị Hồng

TB

14

Một số dẫn liệu về giới tính ở động vật và người phục vụ cho việc dạy Sinh học THPT  Tưởng Ngọc Thục Uyên

TB

15

Khai thác kênh hình trong SGK Địa lý  Phạm Thị Thanh Mai

TB

16

Mở rộng khái niệm bộ nguồn và bài toán công suất của mạch điên một chiều  Nguyễn Công Hoan

TB

17

Vận dụng dạy học dự án vào dạy học chương “Dòng điện trong các môi trường”  Lại Thuỳ Phương

TB

18

Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận so sánh và đổi mới cách ra đề môn Ngữ văn  Trần Thị Hạnh

TB

19

Bi kịch tâm hồn của nhân vật tri thức tiểu tư sản trong tác phẩm Nam Cao  Đặng Thị  Thu Cúc

TB

20

Ứng dụng của Vectơ trong một số bài tập về bất đẳng thức  Nguyễn Văn Quang

TB

21

Mô phỏng thiết kế trang Web và ứng dụng trong hoạt động ngoại khóa tiếng Anh THPT: Học tiếng Anh qua truyện ngụ ngôn  Phạm Thị Như Trang

TB

22

Ideas for good classroom management  Phạm Tiến Anh

TB

23

Kinh nghiệm biên soạn các bài kiểm tra theo phương pháp trắc nghiệm khách quan  Bùi Thị Lưu

TB

 

 

                            KẾT QUẢ XẾP LOẠI GAĐT CẤP SỞ  NĂM 2011

 

1

 Trần Thị Bích Phượng

Nhì

2

 Phan Thị Xuân Hoa

Nhất

3

 Nguyễn Thị Phương Trang

Ba

4

 Nguyễn Thị Thanh Bình

KK

5

 Trần Thị Hiệp

KK

6

 Tổ Sử_Địa_GDCD

Ba

7

 Phạm Thị Như Trang

Nhì

8

 Phạm Công Tuấn

KK

Tác giả bài viết: NVT