Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
84/QĐ-NDU 15/09/2012 Văn bản khác, Quy định về website trường THPT chuyên Nguyễn Du
31/2011/QĐ-UBND 21/10/2011 Quyết định, CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG THEO QĐ 31/2011/QĐ-UBND