HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

Lượt xem:

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA   Năm học 1996 – 1997 1 Phạm Thị Xuân Lan 12CH Tiếng Anh 2 2 Nguyễn Đức Tuấn Vinh 12CL Tiếng Anh 2 3 Nguyễn Thanh Nhã 9CT Toán 2 4 Trần Hồng Phúc 9CA Tiếng Anh 2 5 Phùng Quốc Thành 9CA Tiếng Anh 2 6 Lê Ngọc Duy Thắng 9CA Tiếng Anh 2 7 Hồ Ngọc Đoan Khương 12CV [...]