Thành tích

Thành tích

Lượt xem:

STT Họ và tên Lớp Năm học Môn Giải 01 Nguyễn Trọng Tuyên 12CH 1997-1998 Hoá học 1 02 Dương Bình Tuy 11CH 1997-1998 Hoá học 3 03 Dương Bình Tuy 12CH 1998-1999 Hoá học 2 04 Trần Vũ Thảo Anh 12CT 1998-1999 Hoá học KK 05 Võ Văn Thông 11CH 1999-2000 Hoá học 3 06 Nguyễn Tuấn Hải 11CH 1999-2000 Hoá học 3 07 Trần Thị Tố Như [...]
Giới thiệu

Giới thiệu

Lượt xem:

Tổ có 10 giáo viên, 1 Đảng viên và 6 thạc sĩ, thuộc nhiều thế hệ khác nhau, trong đó, nhiều năm gắn bó với trường là NGƯT Hồ Phạm Thu Thủy. Các giáo viên trong tổ luôn tự học để không ngừng nâng cao trình độ, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, viết sáng kiến kinh nghiệm. Tổ đã đào tạo 50 học sinh [...]